AKTUALIZACE SOFTWARU U TERMOSTATŮ RT310 A RT310RF

Termostat se využívá pro bezdrátové ovládání topných zařízení, která disponují vstupem na připojení termostatu ZAP / VYP. Termostat funguje tak, že udržuje komfortní podmínky v místnosti dle teploty nastavené uživatelem. Doporučuje se na ovládání např. plynových a elektrických kotlů.

S aktualizací softwaru přichází i jedna zásadní novinka!

Nově od verze softwaru 2.1 je možné u termostatu přepínání mezi režimy VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ.

 

 

 

VYTÁPĚNÍ je aktivní

(ikona plamene svítí)

Požadavek na VYTÁPĚNÍ

(ikona plamene bliká)

Pro změnu režimu VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ 

stiskněte na 5 sekund tlačítko sněhové vločky

CHLAZENÍ je aktivní

(ikona sněhové vločky svítí)

Požadavek na CHLAZENÍ

(ikona sněhové vločky bliká)

DIP PŘEPÍNAČ – nastavení polohy

(na zadní straně termostatu)

Pro návrat do režimu VYTÁPĚNÍ 

stiskněte po dobu 5 sekund tlačítko sněhové vločky

STISKNOUT

režim PROTIZÁMRZNÉ OCHRANY

VYTÁPĚNÍ

CHLAZENÍ

Manuál ke stažení: