Regulace vytápění

3 kroky k tomu, abychom byli šetrní k životnímu prostředí

Regulace vytápění: 3 kroky k tomu, abychom byli šetrní k životnímu prostředí

Člověk svojí činností negativně ovlivňuje životní prostředí. S rozvojem civilizace dochází k znehodnocení životního prostředí a k rozvoji různých civilizačních onemocnění. Spalování odpadu, vypouštění nečistot a toxinů do ovzduší, plýtvání energií – to je náš každodenní život. Pokud nic nezměníme nebo jen málo, můžeme v budoucnu očekávat výrazné zhoršení života na naší planetě.

Je nezbytné, abychom se mobilizovali ke změně a hledali odpověď na otázku: Co můžeme udělat, abychom pomohli tento negativní trend zvrátit? Jak můžeme zabránit plýtvání energií a snížit vypouštění znečišťujících látek do ovzduší? Máme několik možností. 

Můžeme:

 • zlepšit tepelnou izolaci domu,
 • snížit spotřebu energie (pomocí proekologických zařízení Smart Home)
 • rozumně regulovat vytápění během topné sezóny.

Udržujme teplo v domě

Ani ty nejekologičtější technologie vytápění nebudou energeticky efektivní, pokud bude teplo unikat z budovy. Teplo může unikat celým povrchem budovy, tj. obvodovými stěnami a otvory – okny, dveřmi, střechou a podlahou. Skutečný únik tepla je velmi závislý na konkrétní budově, ale odborníci se shodují, že nejcitlivějším místem celé obvodové konstrukce jsou okna a dveře. Větráním se ztrácí další nezanedbatelná část tepla. Výsledkem je tak zbytečná spotřeba energie dlouhodobým přetápěním místnosti.

V případě novostaveb je energetická efektivnost předurčena již ve fázi návrhu a výstavby. Nejnovější parametry energetické náročnosti budov jsou stanoveny v právních předpisech.

Energetickou náročnost budov upravují následující:

 • vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov;
 • zákon č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií v platném znění;
 • zákon č. 103/2015 Sb. o hospodaření energií v platném znění, vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu s platností od 10. dubna 2015, kterým se mění Zák. č. 406/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • a další vyhlášky.

Krom zákonů a vyhlášek tu máme i normy, dle kterých se hodnotí energetická náročnost objektu, jedná se například o:

 • ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Termíny a definice – Veličiny pro navrhování a ověřování.
 • ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky, kterou se stanoví tepelně technické vlastnosti konstrukcí i celé budovy.
 • ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování.
 • ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování.

Co můžeme udělat my sami v našich domovech? Zejména u těch starších, jejichž energetické standardy jsou již nedostatečné.

Na co myslet, abyste udrželi teplo ve svém domě?

Nezakrývejte radiátory (závěsy, nábytkem, polštáři apod.). Zabraňte úniku tepla výměnou oken za těsnější nebo utěsněním okenních rámů – tudy teplo uniká nejrychleji. Vyplatí se také utěsnit vchodové dveře, dveře do sklepa nebo na půdu a myslet na zateplení obvodových stěn, střechy, půdy, přízemí a podlahy. V neposlední řadě je dobré zvážit instalaci automatických systémů regulace vytápění, které umožňují udržovat teplotu v každé místnosti zvlášť (nižší teplota v méně používaných místnostech nebo dokonce v celém domě, pokud je dlouhodobě prázdný). Investice do osvědčeného řídicího systému je také dobrým způsobem, jak snížit účty za energii.

Monitorujte spotřebu energie

Každodenní plýtvání energií nás finančně i ekologicky vyčerpává: nezhasínáme světla, nevypínáme nabíječky ze zásuvek, spíme při rozsvíceném nočním světle. Ne vždy také věnujeme pozornost energetické třídě spotřebičů, které denně používáme. Přidáním těchto a mnoha dalších faktorů neúmyslně zvyšujeme náklady na provoz našich domácností.

Automatizace budov SALUS Controls s řadou Smart Home je řešením, které pomáhá optimalizovat provoz domácích spotřebičů.

Za prvé: díky vhodně naprogramovaným provozním scénářům mohou regulátory teploty, chytré zásuvky nebo chytrá relé ovládat nejen vytápění, ale také osvětlení a zapínání a vypínání elektrických zařízení. Například se v určitém čase přeruší napájení vybraných zařízení, čímž se automaticky sníží spotřeba energie. Jednoduše vytvořte pravidlo, které o půlnoci vypne zařízení.

Za druhé: bezplatná aplikace SALUS Smart Home zaznamenává spotřebu energie zařízení připojených do chytrých zásuvek – v historii spotřeby najdete přehledné grafy. Která zařízení nepracují efektivně a vyžadují změnu režimu? Které nejsou šetrné k životnímu prostředí? Které z nich je třeba vyměnit za nové? Díky konkrétním údajům budete vědět, na co si dát pozor.

Za třetí: největší část energie spotřebované při provozu domu tvoří vytápění. Na něj připadá více než 70 % energetické potřeby budovy. Proto je důležité používat zdravý rozum a přizpůsobit teplotu v každé místnosti její funkci a denní době. V ložnici se vyplatí udržovat chladnější prostředí než v obývacím pokoji. V případě dlouhodobé nepřítomnosti členů domácnosti je vhodné udržovat v obývacím pokoji úspornou teplotu (ne příliš vysokou ani příliš nízkou). Tyto zdánlivé maličkosti zvyšují vaše pohodlí a zlepšují vaše zdraví, ale navíc snižují negativní dopad na životní prostředí.

Měli bychom si také uvědomit, že nekontrolované cykly přehřívání a ochlazování neprospívají stabilnímu fungování topného systému a zvyšují jeho poruchovost.

Termostaty SALUS Controls eliminuje zbytečný provoz topných zařízení a udržují individuální teplotu nastavenou v každé místnosti. Poskytují tolik tepla, kolik je potřeba, čímž snižují nepříjemný a ekologicky nešetrný efekt přehřívání.

Regulace teploty v domě snižuje energetické ztráty. Nejen výměna kotle a topného média, ale také rozumná regulace systému ústředního vytápění je vysoce ekologickým řešením.

Proč používat inteligentní ovládání vytápění?

Za prvé: přizpůsobením teploty v místnosti podle skutečných potřeb (např. 23 °C v koupelně, 21 °C v obývacím pokoji a 19 °C v ložnici) se vyhnete přetápění méně využívaných místností a placení za teplo, které nepotřebujete.

Za druhé: ovládací prvky SALUS jsou flexibilní. Jejich hlavním úkolem je udržovat nastavenou teplotu v místnostech (časový harmonogram). To však neznamená, že nemáte žádný vliv na jejich provoz, když jste mimo dům. Díky řadě SALUS Smart Home můžete reagovat odkudkoli v reálném čase (z kanceláře, z hotelu atd.). Termostaty pracují podle harmonogramů, ale berou v úvahu i vaše aktuální rozhodnutí.

Za třetí: regulace vytápění pomáhá snižovat energetické ztráty při každodenním provozu budovy, což se projevuje v ochraně životního prostředí, zlepšení kvality ovzduší a snížení účtů za domácnost.